webb

Ord & visor förlag

Webbshop och visning av författare och böcker till Skellefteå-förlaget Ord & visor.

Länk

webb

Carl Axel Gyllenram

Portfolio för författaren Carl Axel Gyllenram.

Länk

webb

Ickevåld

Hemsida för projektet/evenemanget ickevåld. www.ickevald.nu

webb

Pan-out

 

I ca tjugo år har jag sidopysslat med ett program för att visualisera, strukturera och administrera olika typer av berättelser. Projektet har under åren tagit alla möjliga former, som listas nedan.

 

Aktuell version (6.0):

Aktuell version av Pan-out fokuserar på skrivprocessen, med ett fält för skrivande och administration av kapitel och liknande, och ett fält för mind-mapping, taggar och lösa anteckningar.

Version 6.0: www.pan-out.com

Version 2.0


Visuell, interaktiv storytelling. Version 2.0: www.pan-out.com/old

Webbapplikationen är byggd i php och javascript.

 
webb

Pilgatan

Hemsida för Bokcafé Pilgatan, med webbshop, lagerhantering och redigering för återkommande evenemang etc.