Kortfilm till Umeås 400-årsminne som stad och mångtusenåriga minne som plats. Film modellerad i blender, musiken komponerad i waveform.